Για τον Πολιτισμό & την Τέχνη

Show Ad


More Information
Μέσα από ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει ηθοποιούς προσφέροντας μια πολύπλευρη γνώση σε ότι αφορά τις μεθόδους υποκριτικής αλλά και τα μέσα επικοινωνίας του ηθοποιού.
AdSense code