Για τον Πολιτισμό & την Τέχνη

Show Ad


More Information
Το 1945, με την απελευθέρωση, χρησιμοποιείται ως αποθήκη δημοσίου αρχικά, και μετά επαναλειτουργεί ως εργοστάσιο άνθρακα. Η διαμόρφωσή του σε καλλιτεχνικό χώροεπετεύχθη χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία......
AdSense code