Για τον Πολιτισμό & την Τέχνη

Show Ad


More Information
Η bijoux de kant είναι μια ιδέα, μια αισθητική, μια έκφραση.
Είναι η συνύπαρξη πολλών ιδεών, πολλών αισθητικών, πολλών εκφράσεων.
Είναι η έλλειψη δόγματος στην οποία καταλήγει από την αγάπη της τόσο για την φόρμα όσο για την έννοια....
AdSense code