Για τον Πολιτισμό & την Τέχνη

ABOUT

 

To ARTgr NetWork είναι η Μεγάλη Online πλατφόρμα στην Ελληνική Γλώσσα, για τον Πολιτισμό & τις Τέχνες η οποία καθιερώνεται συν τω χρόνω, ως ένα απαραίτητο online εργαλείο για κάθε επιχείρηση η/και Πολιτιστικό Φορέα που πραγματοποιεί Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.

Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η προώθηση της Ελληνικής Καλλιτεχνικής & Πνευματικής Δημιουργίας, με έμφαση στο έργο των Ανεξάρτητων καλλιτεχνών, το μήνυμα των οποίων με δυσκολία φτάνει ως το πλατύ κοινό.

Το ARTgr NetWork ξεκίνησε το ταξίδι του πριν 3 χρόνια με πρωτοβουλία της Καλλιτεχνικής, Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας metaθέατρο και οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του είναι ξεκάθαρα Μη κερδοσκοπικοί.

Η Διαδικτυακή μας ιστοσελίδα, σε συνδυασμό με τον (((ARTgrRADIO))) που δημιουργήθηκε ένα χρόνο πριν, παρέχουν μια σειρά από Εργαλεία προώθησης και διαφήμισης, κάποια εκ των οποίων παρέχονται Δωρεάν ενώ κάποια άλλα έναντι ενός Συμβολικού Κόστους, με σκοπό τη βιωσιμότητα της Πλατφόρμας και τη συνέχιση στήριξης της Ανεξάρτητης Καλλιτεχνικής Δημιουργίας.

Με βάση την παραπάνω φιλοσοφία, η Πλατφόρμα διακρίνεται για την εξωστρέφειά της και ο καθένας (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) είναι ευπρόσδεκτος  αφενός μεν να συνεισφέρει στην αποτελεσματική της λειτουργία, αφετέρου δε να ωφεληθεί ο ίδιος από αυτή.

 

Πατήστε εδώ για να κάνετε χρήση των Δωρεάν Υπηρεσίών ARTgr 

Πατήστε εδώ εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο ή αν εκπροσωπείτε κάποιο Φορέα και θέλετε να  προωθήσετε το Καλλιτεχνικό σας έργο

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε την πρότασή σας για  τη Δική Σας Εκπομπή στον ARTgr

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να ξεκινήσετε με την Δωρεάν Εγγραφή σας.